De Streetpastor streeft naar betekenisvolle relaties met de mensen die hij dagelijks op straat ontmoet.

De visie van Stichting Streetpastor

De Stichting wil ondersteuning bieden aan pastors die werkzaam zijn op straat. De Stichting is onafhankelijk en richt zich op pastors die werken met dak- en thuislozen.

Stichting Streetpastor doet dit:
• in de overtuiging dat voor God ieder mens telt
• in de navolging van Jezus Christus
• in de kracht van de Heilige Geest.

Stichting Streetpastor werkt in de hoopvolle verwachting van het Koninkrijk van God, dat zich zal manifesteren in een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zonder gebrokenheid.

De kernwaarden van de Streetpastor zijn:
Bewogenheid
De Streetpastor is geïnspireerd door Gods liefde, actief betrokken bij mensen in nood.

Aandacht
De Streetpastor streeft naar betekenisvolle relaties met de mensen die hij dagelijks op straat ontmoet.

Oprechtheid
De Streetpastor gebruikt de beschikbare middelen en tijd zó dat hij trouw is aan zijn missie, integer handelt en transparant verantwoording aflegt.