giften / anbi

Giften en legaten ter ondersteuning van Stichting Streetpastor zijn welkom op bankrekening NL58 RABO 0159 5409 25 t.n.v. Stichting Streetpastor te Ede. Giften zijn fiscaal aftrekbaar.

Klik hier voor het beleidsplan 2021