wie

Wie is Stichting Streetpastor?

Stichting Streetpastor voelt zich gezegend dat zij sinds 2010 streetpastor Max kan ondersteunen in zijn werk voor dak- en thuislozen in de gemeente Ede. In ons beleidsplan 2021 kunt u lezen wat ons drijft en wat onze activiteiten zijn. We danken iedereen die interesse toont en ons steunt in het werk op straat.

Het bestuur

– Auke Nutma (voorzitter)
– Maarten Vermeulen (secretaris)
– Jan Vonk (penningmeester)
– Max Paans (straatpastor)
– Lenneke van Maren (straatpastor)

Het bestuur ontvangt geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

Doelstelling

Stichting Streetpastor ondersteunt, denkt mee en faciliteert de activiteiten van de straatpastors en stimuleert de ontwikkeling van nieuwe activiteiten ten aanzien van de doelgroep dak- en thuislozen.

Organisatie

Statutaire naam: Stichting Streetpastor
RSIN: 8500.49.441
Telefoonnummer: 06-51729099
E-mailadres: info@streetpastor.nl
Website: streetpastor.nl
Postadres: Lucas de Kockstraat 3, 6717 ME, Ede
IBAN: NL58RABO0159540925, Stichting Streetpastor Ede